فارسی English العربیه

جامعه الزهراء برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در مقطع کارشناسی بخش بین الملل، از میان افراد واجد شرایط طلبه می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «شرایط و ضوابط پذیرش کارشناسی» و یا «شرایط و ضوابط بازپذیری»مراجعه کنید.

دریافت دفتر چه راهنمای ثبت نام دوره کارشناسی

دریافت دفتر چه راهنمای ثبت نام دوره بازپذیری