فارسی English العربیه

داوطلبان محترم دوره کارشناسی می توانند با
استفاده از لینک های زیر اقدام به ثبت نام نمایند :

 

دریافت کارت ثبت نام

 

ورود به سامانه ثبت نام


دریافت دفترچه راهنما