فارسی English العربیه

جامعه الزهراء برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در مقطع کارشناسی بخش بین الملل، از میان افراد واجد شرایط طلبه می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «شرایط و ضوابط پذیرش کارشناسی» مراجعه کنید.