فارسی English العربیه

جامعه الزهراء برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در مقطع کارشناسی بخش بین الملل، از میان افراد واجد شرایط طلبه می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «شرایط و ضوابط پذیرش کارشناسی» و یا «شرایط و ضوابط بازپذیری»مراجعه کنید.

مدیر اداره سنجش و پذیرش خبر داد: امروز (پنجشنبه، ۲ دی ماه ۱۳۹۵) از داوطلبان غیرایرانی در جامعه الزهراء آزمون بازپذیری برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ساعت برگزاری این آزمون ساعت ۹ صبح خواهد بود، افزود: پذیرفته شدگان این آزمون به زودی جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد و کسانی که در […]

جامعه الزهراء برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در مقطع کارشناسی بخش بین الملل، از میان افراد واجد شرایط طلبه می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «شرایط و ضوابط پذیرش کارشناسی» مراجعه کنید.